Årsmøte 2018 avholdt 4. mars 2019


Agenda for årsmøte 2018: 

•Orientering:

•Ny flerbrukshall på Ullern ved Kristi Hegna Eggen

•Dagsorden:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å signere protokollen
 4. Behandle årsberetning
 5. Behandle revidert regnskap
 6. Ev. forslag
 7. Vedta budsjett 2019
 8. Valg
      a) Valg til styret
      b) Valgkomité 


Arkiv årsmøter:


ÅRSRAPPORT 2015.pdf

ÅRSRAPPORT 2016 .pdf

ÅRSRAPPORT 2017.pdf
Powered by: Bloc