Årsmøte 2020 16. mars 


Tid: kl 1900 - 2030
Sted: Nye flerbrukshallen v/Ullernbanen rom 1 og 2 


Agenda: 

 • Orientering

  • Teams/Office 365                                                                                          

  • Håndballskole og allidrett vår/sommer 2020                                            

  • Drift - ny hall (kiosk, treningstider, treningsrom osv)                               

 • Dagsorden:                                                                                      
  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å signere protokollen
  4. Behandle årsberetning
  5. Behandle revidert regnskap
  6. Forslag – treningsavgift og medlemskontingent 
  7. Vedta budsjett 2020
  8. Valg
       a) Valg til styret
       b) Valgkomité 


Vel møtt! Arkiv årsmøter:


ÅRSRAPPORT 2015.pdf

ÅRSRAPPORT 2016 .pdf

ÅRSRAPPORT 2017.pdf

Årsrapport_2018_Sign.pdfPowered by: Bloc